fbpx
TBMEng-Mechanical-Design-&-Drawings-Full-HD

הברגה טרפזית

ברגי הנעה טרפזיים מתרגמים תנועה סיבובית לתנועה קווית באמצעות מנגנון החלקת האום על גבי הבורג הטרפזי המוביל. בדומה לברגי הנעה כדוריים, בורג הנעה טרפזי מאפשר תנועה ליניארית חלקה ומדויקת.

תבריגים טרפזיים מומלצים לשימוש בבורגי הנעה. לדוגמא כבורג מוביל במחרטה, מכבשים מכניים, בורג מוליך בברזים וכו'. ייצור של תבריגים טרפזיים, יקר יחסית מכיוון שישנו צורך בהסרת הרבה חומר מהעובד והכוחות הגדולים הפועלים על הכלי החרוט.

Achme Thread

A screw thread having an included angle of 29° and largely used for feed screws on machine tools

Share on whatsapp
לחץ לשיתוף מונח זה
Acme Thread